HIŠNI RED V TELOVADNICI

logo žbk

Baragova cesta 1

 1. Za red in urejenost telovadnice so odgovorni učenci in učitelji, čistilke in hišnik. Strokovno in organizacijsko skrbi za telovadnico g. Bojan Brulec, prof. ŠPO.
 2. Redno skrbijo za športne rekvizite, igrišča, igrala, tekaško stezo, pločnike in dohode k telovadnici.Vožnja s kolesi, motorji in avtomobili po tekaški stezi ni dovoljena.Vožnja in parkiranje avtomobilov na igriščih in zelenici ni dovoljena, razen za prireditve, v dogovoru z ravnateljico. Obešanje in plezanje na koše in gole je smrtno nevarno in strogo prepovedano. Otroška igrala smejo uporabljati le otroci. Za smeti so namenjeni koši. Razmetavanje mivke ni dovoljeno. V prostor za shranjevanje orodja smejo učenci le z učiteljevim dovoljenjem.
 1. V odmoru pred športno se učenci preoblečejo v športno opremo. Oblačila in obutev urejeno odložijo v garderobah. Reditelj  pregleda garderobo v začetku ure športa.
 2. Učenci telovadijo v športni opremi (kratke hlače, majica, primerna obutev in speti lasje). Skrbijo za lastno varnost, varnost drugih in se športno vedejo. V šoli ni dovoljeno žvečenje žvečilnih gumijev, neprimerni nakit in ličenje. Lovljenje po garderobah ni dovoljeno, prav tako ne motenje druge skupine vadečih. Zadrževanje med odmori v garderobah za učence, ki nimajo športa, ni dovoljeno.
 3. V telovadnico in malo dvorano se sme vstopiti le v čisti športni obutvi.Vodja skupine zunanjih uporabnikov je odgovoren, da se to pravilo dosledno upošteva. Vstop v telovadnico je dovoljen samo v spremstvu učitelja ali trenerja.
 1. Telovadnica je odprta do 21.30, in sicer za interesne dejavnosti, tečaje in treninge. Po tem času uporaba ni več mogoča.Čistilka zaklene oba objekta ob 22.00.
 1. Obveznosti zunanjih uporabnikov (kluba, sekcije, skupine) so določene s pogodbo. Vodja (podpisnik pogodbe) vodi evidenco aktivnosti (datum, število udeležencev, čas, stanje v telovadnici) redno v posebnem zvezku – ločeno za telovadnico in za prizidek. Zvezka sta interni šolski dokument.
 2. Vnašanje hrane, kajenje in pitje alkoholnih pijač ni dovoljeno.
 3. Stroške morebitnih poškodb na objektu ali opremi plača povzročitelj.
 4. Na tribune se prihaja po stopničkah. Hoja po klopeh je prepovedana.Pri vadbi je dovoljena uporaba športnih rekvizitov in pripomočkov le za tisto športno panogo, ki jo skupina izvaja.
 1. Uporabniki telovadnice in prizidka so dolžni za seboj redno pospraviti vse orodje in  rekvizite ter skrbeti za higieno sanitarij.

Vsi uporabniki telovadnice, male dvorane in igrišč naj upoštevajo določila pogodbe in hišni red.

 

 

 

 

                                                                                                           Ravnateljica:  Mira Kovač, prof.

(Skupno 23 obiskov, današnjih obiskov 1)